Om Karl Mertz


Karl Mertz – vores formål og værdisæt

Formål…
I samarbejde med vores kunder, vil vi sikre arbejdsglæde, hurtig respons og optimal økonomisk effektivitet.

Værdier…
Vi sætter en ære i at være opdateret på den teknologiske udvikling, vi brænder for at formidle vores knowhow, vi er innovative og vi holder aldrig op med at lære.

Passionerede & ansvarlige
Vi er fokuserede på, at vores kunder får en succesoplevelse hos os, dette gennem engagerede medarbejdere og vores brede viden inden for maskiner og tekniske løsninger.

Vi udviser respekt og omtanke for de opgaver, vi påtager os. Samtidig har vi fokus på vores sociale ansvar over for samfundet og miljøet.


Karl Mertz drives i dag af Direktør René Jensen i samarbejde med 3. generation af efterkommere af Karl Mertz, der består af bestyrelsesformand Morten Mertz - søn af Knud Mertz samt Jesper Mertz - søn af Ernst Mertz

Vi dækker hele østdanmark ud fra vores 5 afdelinger med afdelinger i Nakskov, Sakskøbing, Horreby på Falster og Rønnede på Sydsjælland samt Sorø.René Jensen

Direktør 

Karl Mertz A/S


Historien

Karl Mertz, født i 1891 i det gamle Sønderjylland, var den yngste af 3 brødre. Han startede i 1920 ved havnen i Sakskøbing – dér hvor “Sakskøbing Avis” senere lå. Et enkelt lille kontor – det var alt.


Han flyttede i 1929 til Orebyvej på den anden side af havnen, hvor han udvidede over mange omgange med tilkøbte omkringliggende arealer og bygninger. Karl var en meget bestemt – men også en meget retfærdig mand, ikke mindst over for sine ansatte, men også over for sine kunder: – Hvis en kunde insisterede kraftigt på at købe en bestemt maskine, og Karl ikke mente, at kunden behøvede denne maskine, – ja … så blev der ingen handel.
En anden gang – først i 50’erne, havde han solgt et tærskeværk: Under opsætningen af det nye værk – hvor Karl selv deltog, bekymrede kundens medhjælper sig vedvarende højlydt over tærskeværkets høje pris, og om det mon overhovedet duede!. Karl sagde ingenting, men da opsætningen var forbi, trak han “medhjælpen” til side, – tog sin pengepung frem – med ordene: – Værsgo her har du 100 kr.(- som var mange penge den gang), og så passer du godt på dette tærskeværk, og drager omsorg for, at det altid vil fungere tilfredsstillende!


Karl Mertz trak sig tilbage i 1954, og samtidig overdrog han firmaet til sine 2 sønner Knud og Ernst. Han havde dog stadig sin gang i firmaet flere år efter. Han døde i 1971.
Knud førte sammen med sin 6 år yngre bror Ernst virksomheden videre med samme ånd, entusiasme, samt forståelse for nødvendigheden af at følge med udviklingen.
De omdannede firmaet til Aktieselskab i 1973, og drev således det med succes frem til 1996, hvor de overdrog det til hver en søn for derefter at trække sig tilbage året efter. Ernst Mertz døde i 2008 og Knud Mertz døde i 2009.